Termeni și condiții - Websites Made Simple

Termeni și condiții

Oferta publică Nr. Simple 1

De la 26 iulie 2023

Versiunea #1

 

 1. Principalele prevederi ale contractului de ofertă publică:
  • Acest document este o ofertă publică deschisă a SC Deosebit – Service S.R.L ( denumită în continuare Agenția, Compania, Firma, Administratorul șef ) , privind furnizarea site-urilor sistemului simple.dits.md unui cerc nedeterminat de persoane în condițiile acestei oferte.
  • Acasă poartă SC Deosebit – Service S. R.L este de a simplifica crearea de site-uri pentru clienții potențiali, oferind o gamă largă de funcționalități și oportunități pentru clienți.
  • Clientul (denumit in continuare Client, Acceptant) accepta aceasta oferta in cazul inregistrarii pe site pentru a primi acces demo la site sau acces complet la site in sistem simple.dits.md
  • Această ofertă poate fi modificată de către Agenție în mod unilateral, cu notificarea prealabilă a Clientului.
 2. Glosar:
  • Agentie – firma SC Deosebit – Service SRL , angajații săi și terții implicați în executarea sarcinilor.
  • Client – orice persoană fizică și juridică înregistrată pe site simple.dits.md în scopul obținerii unui site Demo și/sau a unui site în sistem simple.dits.md
  • Site Demo – versiune de probă, test, gratuită a site-ului, furnizată Clientului de către Agenție pentru o perioadă de 5 zile. Funcționalitatea și compoziția site-ului demo sunt determinate de Agenție.
  • Site in sistem (denumit in continuare site dits.md , site simple , site simple , magazin online, carte de vizita , catalog, site corporate) – site creat de Agentie pentru Client cu acces limitat conform prevederilor pachetul selectat.
  • Pachetul site-ului (denumit în continuare versiunea selectată, versiunea site-ului, versiunea pachetului, pachetul selectat) este o variantă a site-ului cu proprietățile specificate pe site, precum costul, perioada de valabilitate, dimensiunea site-ului, funcționalitatea și serviciile suplimentare. Pachetele sunt listate la linkul – https://simple.dits.md/#price . Pachetele pot fi modificate cu notificarea clientului. Clientul are dreptul de a refuza serviciile dacă actualizările din pachet nu îi convin.
  • Gazduirea (denumita in continuare server, VPS ) este locul in care site-ul este stocat si operat, monitorizat de Agentie si ofera Clientului un procent dedicat de capacitate.
  • Domeniu – numele site-ului, achiziționat de către Client în mod independent.
  • E-mail ( în continuare e – mail , mail, box ) – e-mail.
  • Utilizator (denumit în continuare utilizator, utilizator de sistem) este un cont prin care Clientul are capacitatea de a se conecta la sistemul simple de site web simple.dits.md pentru a vă gestiona site-ul.
  • Panoul de control face parte din site-ul simple.dits.md în care Clientul și utilizatorii săi pot efectua acțiuni de gestionare a site-ului.
  • NS server – un server care convertește numele de domenii cu care lucrează utilizatorii în adrese IP ușor de înțeles pentru computere sau invers.
  • Timp de nefuncţionare – timpul în care site-urile sistemului sunt simple.dits.md au fost defecte.
 3. Obiectul contractului:
  • Obiectul contractului este asigurarea de catre Agentie a accesului Clientului la site-ul sistemului simple.dits.md contra cost.
  • Site-urile web ale sistemului simple.dits.md permite Clientului să aleagă designul dorit și să utilizeze funcționalitatea dorită în cadrul pachetului selectat. Pachetul selectat nu obligă Clientul să aplice toate 100% din funcționalitate.
  • Oferirea accesului la un site simple.dits.md furnizate de Agentie dupa semnarea actualului contract.
 4. Condiții pentru acordarea accesului la site-ul Demo:
  • Clientul completează formularul de solicitare a site-ului Demo, după care Agenția decide să acorde un astfel de acces Clientului.
  • Agenția își rezervă dreptul de a refuza furnizarea site-ului Demo dacă consideră că o astfel de solicitare este repetată sau cu rea-credință.
  • Agentia ofera acces Clientului la cererea acestuia timp de 5 zile si poate prelungi aceasta perioada daca acesta considera necesar.
  • Agenția își rezervă dreptul de a dezactiva Site-ul Demo dacă consideră că acțiunile Clientului sunt necinstite.
  • Obținerea accesului la site-ul Demo nu obligă Clientul la nicio acțiune sau plata ulterioară pentru un site cu drepturi depline.
  • Toate acțiunile și informațiile disponibile de către Client pe site-ul Demo vor fi șterse după expirarea perioadei de testare.
 5. Acordarea accesului și condițiilor de utilizare a site-ului de sistem simple.dits.md :
  • Clientul are acces după ce a plătit pentru versiunea selectată a site-ului web a sistemului simple.dits.md .
  • Clientul primește site-ul de sistem simple.dits.md pe principiul „Așa cum este”, i.e. fără posibilitatea de a face modificări la cod, funcționalitatea site-ului fără Agenție.
  • Accesul este asigurat prin e-mail furnizate de Client la completare.
  • Clientul este obligat să furnizeze un nume de domeniu cu NS adăugat înregistrările sau înregistrările A, în . NS și O înregistrare este furnizată de către agenție într-o scrisoare sau la înregistrare.
  • Clientul primește drepturile de nivel determinat de Agenție, permițând efectuarea acțiunilor descrise în versiunea selectată.
  • Clientul are dreptul de a aduce modificări conținutului, setărilor, produselor și altor elemente disponibile în panoul de control al site-ului.
  • Clientul nu are dreptul să încerce să obțină un nivel mai ridicat de acces la sistem, să instaleze funcționalități suplimentare ale site-ului simple.dits.md . În cazul unor astfel de încercări, Agenția are dreptul de a bloca site-ul Clientului fără rambursare, după ce a avertizat în prealabil Clientul despre astfel de încercări.
  • Clientul are dreptul de a solicita de la Agenție funcționalități suplimentare și modificări unice pentru el. Mai multe detalii în paragraful 7.
  • În cazul unei defecțiuni a site-ului sistemului, simple.dits.md clientul are dreptul de a solicita un serviciu de restaurare a site-ului sau de a primi o nouă versiune a site-ului. Mai multe detalii în paragraful 9.
 6. Drepturile și obligațiile părților:
  • Clientul se obligă să lucreze în mod responsabil (după ce a studiat instrucțiunile, fără a încerca să facă site-ul inutilizabil) în site-ul furnizat al sistemului simple.dits.md .
  • Agenția se obligă să creeze și să mențină site-ul Clientului în stare de funcționare, cu excepția cazurilor în care Clientul a adus site-ul web într-o stare de incapacitate.
  • Clientul se obliga sa plateasca facturile pentru plata la timp, vezi paragraful 10 pentru mai multe detalii.
  • Agenția se obligă să furnizeze Clientului toate documentele de închidere în formă electronică , respectiv factura fiscală și actul.
  • Clientul se obliga sa semneze documentele primite si sa trimita copiile necesare la adresa de email specificata adresa agentiei.
  • Clientul nu are dreptul de a refuza semnarea documentelor de inchidere daca site-ul sistemului este simple.dits.md a fost creat.
  • Agenția are dreptul de a opri funcționarea site-ului web al sistemului simple.dits.md în cazul neplatei din partea Clientului în mai mult de 5 zile.
  • Agenția are dreptul de a elimina site-ul web al sistemului simple.dits.md daca clientul nu achita factura in termen de 30 de zile de la data facturii.
  • Agenția are dreptul de a elimina site-ul web al sistemului simple.dits.md daca clientul foloseste website în scopuri interzise de legea Republicii Moldova, precum și pornografia, drogurile, circulația ilegală a armelor, incitarea la orice formă de ură, lipsa documentelor de vânzare a mărfurilor supuse documentării suplimentare de către organele de stat. Site-ul poate fi blocat temporar prin sancțiunea instanței și a agențiilor guvernamentale cu forța corespunzătoare.
  • Agenția are dreptul de a elimina site-ul web al sistemului simple.dits.md daca clientul foloseste website bunuri și servicii care nu se potrivesc cu descrierea și, de asemenea, induc în eroare cumpărătorii clientului. 
  • Agenția nu este responsabilă pentru conținutul pierdut ca urmare a dezactivării sau ștergerii site-ului.
  • Agenția nu este responsabil pentru informațiile disponibile clientului pe site-ul sistemului. 
  • Clientul poartă întreaga responsabilitate pentru informațiile publicate, inclusiv. preturi, descrieri de bunuri si servicii de pe site. 
 7. Servicii suplimentare ale Agentiei:
  1. Clientul are dreptul de a solicita de la Agenție introducerea conținutului site-ului, funcționalități suplimentare, asistență în lucrul cu site-ul și modificări ale site-ului său prin e-mail sau chat de asistență.
  2. Agenția oferă o evaluare a lucrării solicitate în termen de 7 zile lucrătoare.
  3. Agenția va începe să execute sarcinile solicitate abia după primirea plății pe factura de evaluare.
  4. Agenția are dreptul de a oferi Clientului servicii pentru:
  5. Publicitate pe site;
  6. Promovarea si optimizarea site-ului web;
  7. Dezvoltarea brandului;
  8. Introducerea de funcționalități suplimentare;
  9. Conținutul site-ului web;
  10. Și alte servicii legate de funcționarea site-ului și publicitatea acestuia.
  11. Agentia are dreptul de a refuza Clientului lucrarile solicitate si evaluarea acestora.
 8. Sistema de e-mail :
   • Clientul are dreptul de a accesa portalul de cutii poștale electronice ( email ) dacă a ales pachetul cu mail-ul site-ului sistem simple.dits.md , și, de asemenea, înregistrat NS înregistrările de domeniu emise de Agenție.
   • Agenția furnizează 1 (un) e-mail de administrator pentru Client. Mai multe e-mailuri adresele sunt create de către Client în mod independent.
   • E-mailuri suplimentare adresele sunt create de Client în mod independent sau în conformitate cu paragraful 7, i.e. prin cerere. lucrează pentru Agenție.
   • e-mailul corporativ – Zoho Mail .
   • Clientul este liber să facă upgrade la orice alt pachet Zoho Mail .
   • Agenția nu restricționează Clientul să lucreze cu serviciile Zoho .
   • Sprijinul serviciului de corespondență nu este responsabilitatea agenției. Agenția oferă clientului doar posibilitatea de a utiliza acest serviciu Clientului .
   • Agenția poate oferi asistență în lucrul cu serviciul poștal, dar nu este obligată.

9. Suport si sustinire:

    • Clientul are dreptul de a solicita informații despre lucrul cu site-ul.
    • Agenția se angajează să furnizeze instrucțiuni sub forma unui link, fotografie, video sau răspuns text la e-mail sau chat de asistență.
    • Restaurarea site-ului, in cazul defectarii acestuia din vina Clientului, se face contra unei taxe suplimentare in cuantumul costului de 3 luni a versiunii selectate. Agentia este obligata sa furnizeze cel putin 1 dovada a defectarii site-ului de catre Client.
    • Refacerea șantierului, în cazul defectării acestuia din vina Agenției, se realizează pe cheltuiala Agenției. Clientul trebuie să facă dovada prejudiciului cauzat Agenției, în cazul unui litigiu.
    • În cazul unei solicitări a unui client, Agenția poate furniza o versiune curată a site-ului sistemului simple.dits.md . Toate informațiile din versiunea anterioară sunt șterse definitiv.
    • Site-urile și Clienții sunt acceptați prin e-mail și/sau un chat creat de agenție pentru asistența clienților.
    • Agenția oferă doar asistență informațională și nu efectuează lucrări pentru Client. Munca suplimentară este reglementată de paragraful 7.
    • Agenția are dreptul de a ajuta gratuit dacă consideră că este necesar.
    • Agenția nu acceptă serviciul de corespondență.

10. Plata, termeni si rambursare:

  • Plata se face conform versiunii selectate a site-ului web a sistemului simple.dits.md .
  • Plata se face in lei moldoveni la cursul de schimb bnm . md pe data de 1 a lunii.
  • Costul opțiunii este indicat la adresa https://simple.dits.md/#price, acesta putând face obiectul unor reduceri oferite de către Agenție și partenerii săi.
  • Plata pentru orice versiune a site-ului de sistem este simple.dits.md si orice lucrare a Agentiei se face cu plata in avans 100%.
  • Termenul pentru furnizarea Clientului site-ului sistemului este simple.dits.md este de la 1 până la 3 zile lucrătoare de la furnizarea domeniului cu înregistrări, așa cum este specificat în paragraful 5.4.
  • Rambursările se fac numai în cazurile în care sistemul site-ului este simple.dits.md nu a fost creat sau site-ul de sistem este simple.dits.md a fost oprit de mai bine de 24 de ore.
  • În cazul în care site-ul sistemului este simple.dits.md a fost creat, nu există nicio rambursare.

11. Proprietate intelectuală:

   • Agenția pune la dispoziție Clientului site-urile sistemului simple.dits.md pe principiul „ca atare”, i.e. toate drepturile de proprietate intelectuală ale agenției și ale terților cu care agenția cooperează sunt responsabilitatea agenției.
   • Clientul deține numai conținutul site-ului, la care a contribuit la site.
   • Clientul are dreptul de a cumpăra site-ul și de a-l instala pe găzduirea sa numai după 1 an de lucru cu site-ul sistemului simple.dits.md , precum și plata pentru 12 luni a opțiunii selectate.
   • Agentia are dreptul de a nu transfera licentele folosite in cazul mutarii site-ului din sistemul simple.dits.md

12. Siguranță:

    • Agenția se angajează să asigure funcționarea site-ului web al sistemului simple.dits.md , cu Downtime nu mai mult de 10 ore pe lună.
    • Agenția nu oferă Clientului acces pentru a modifica funcționalitatea și codul de program al sistemului.
    • Clientul este pe deplin responsabil pentru accesul la site primit. Agenția recomandă insistent schimbarea parolelor site-ului cel puțin o dată pe lună.
    • În caz de pierdere a accesului, Clientul poate restabili în mod independent parola sau poate solicita restaurarea de la Agenție ca serviciu suplimentar cu un cost fix de 5,00 euro, incl. TVA.
    • Agenția se obligă să păstreze mai multe copii de rezervă ale site-ului, dar nu garantează Clientului că copia de rezervă va corespunde cu data cerută de Client.
    • Agenția este responsabilă de găzduire.
    • Clientul este responsabil pentru funcționarea domeniului.

13. Forta majora si alte conditii:

  • În caz de forță majoră, cum ar fi dezastre naturale, războaie și alte circumstanțe de forță majoră, părțile sunt eliberate de obligații.
  • În alte cazuri, părțile se ghidează după bunul simț, respectul reciproc și acordurile consemnate în scris.
  • În cazul unor litigii irezistibile, părțile au dreptul de a se adresa instanței de judecată a Republicii Moldova.

14. Rechizite:

SC Deosebit -Service SRL

IDNO: 1007600042703

TVA: 0306101

Chişinău Moldova

C/N: MD16MO2224ASV22990397100

BIC: MOBBMD22