Politică de confidențialitate - Websites Made Simple

Politică de confidențialitate

Această Politică de confidențialitate pentru datele cu caracter personal (în continuare – Politica de confidențialitate) se aplică tuturor informațiilor pe care site-ul le găsește pe numele domeniului simple.dits.md, poate obține informații despre utilizator în timp ce utilizați site-ul.

 1. DEFINITIA TERMENILOR

1.1 Următorii termeni sunt utilizați în această politică de confidențialitate:

1.1.1. Administrarea site-ului simple.dits.md („denumită în continuare„ Administrarea site-ului ”) – angajați autorizați să gestioneze site-ul, acționând în numele simple.dits.md, care organizează și (sau) prelucrează datele cu caracter personal și, de asemenea, determină scopurile prelucrarea datelor cu caracter personal, compoziția datelor cu caracter personal, care urmează să fie prelucrate, acțiuni (operațiuni) efectuate cu date cu caracter personal.

1.1.2. „Date cu caracter personal” – orice informații referitoare direct sau indirect la o persoană specifică sau identificabilă (subiectul datelor cu caracter personal).

1.1.3. „Prelucrarea datelor cu caracter personal” – orice acțiune (operație) sau un set de acțiuni (operații) efectuate folosind instrumente de automatizare sau fără utilizarea unor astfel de instrumente cu date cu caracter personal, inclusiv colectarea, înregistrarea, sistematizarea, acumularea, stocarea, clarificarea (actualizare, modificare) , extragere, utilizare, transfer (distribuție, furnizare, acces), depersonalizare, blocare, ștergere, distrugere a datelor cu caracter personal.

1.1.4. „Confidențialitatea datelor cu caracter personal” este o cerință obligatorie pentru Operator sau altă persoană care a obținut acces la datele cu caracter personal pentru a împiedica difuzarea acestora fără consimțământul subiectului datelor cu caracter personal sau a altor motive legale.

1.1.5. „Utilizatorul site-ului (denumit în continuare„ Utilizatorul ”) – o persoană care are acces la site prin intermediul internetului și utilizează site-ul.

1.1.6. „Cookie-uri” este o mică bucată de date trimise de un server web și stocate pe computerul utilizatorului, pe care clientul web sau browserul web le trimite serverului web de fiecare dată într-o cerere HTTP atunci când încearcă să deschidă pagina site-ului corespunzător.

1.1.7. „Adresă IP” este o adresă de rețea unică a unui nod dintr-o rețea de calculatoare construită utilizând protocolul IP.

 1. DISPOZIȚII GENERALE

2.1. Utilizarea site-ului de către Utilizator înseamnă acceptarea acestei Politici de confidențialitate și a condițiilor de prelucrare a datelor personale ale Utilizatorului.

2.2. În caz de dezacord cu termenii Politicii de confidențialitate, utilizatorul trebuie să înceteze utilizarea site-ului.

2.3 Această politică de confidențialitate se aplică numai site-ului. Site-ul nu controlează și nu este responsabil pentru site-urile terțe pe care Utilizatorul poate face clic pe linkurile disponibile pe site.

2.4. Administrarea site-ului nu verifică exactitatea datelor personale furnizate de Utilizatorul site-ului.

 1. SUBIECTUL POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

3.1. Această politică de confidențialitate stabilește obligațiile administrației site-ului de a nu dezvălui și de a furniza un regim de protejare a confidențialității datelor cu caracter personal pe care utilizatorul le oferă la cererea administrației site-ului la înregistrarea pe site.

3.2. Datele personale permise pentru prelucrare conform prezentei politici de confidențialitate sunt furnizate de către Utilizator completând formularul de contact de pe site-ul web simple.dits.md și include următoarele informații:

3.2.1. prenumele, prenumele utilizatorului;

3.2.2. Numărul de telefon al contactului utilizatorului;

3.2.3. adresa de e-mail (e-mail);

3.3. Simple.dits.md protejează datele care sunt transmise automat în timpul vizualizării unităților de anunțuri și la vizitarea paginilor pe care este instalat scriptul sistemului statistic („pixel”):

 • Adresa IP;
 • informații din cookie-uri;
 • informații despre browser (sau alt program care oferă acces la afișarea publicității);
 • timpul de acces;
 • adresa paginii pe care se află unitatea de anunțuri;
 • referrer (adresa paginii anterioare).

3.3.1. Dezactivarea cookie-urilor poate duce la imposibilitatea de a accesa părți ale site-ului web simple.dits.md care necesită autorizare.

3.3.2. Simple.dits.md colectează statistici privind adresele IP ale vizitatorilor săi. Aceste informații sunt utilizate pentru identificarea și rezolvarea problemelor tehnice.

3.4. Orice alte informații personale nespecificate mai sus (browsere și sisteme de operare utilizate etc.) sunt supuse stocării și neproliferării securizate, cu excepția celor prevăzute în cl. 5.2. și 5.3. din această politică de confidențialitate.

 1. SCOPUL COLECȚIEI DE INFORMAȚII PERSONALE PENTRU UTILIZATOR

4.1. Datele personale ale Utilizatorului pot fi utilizate de către Administrația site-ului simple.dits.md în următoarele scopuri:

4.1.1. Identificarea utilizatorului care a completat formularul de contact de pe site-ul simple.dits.md

4.1.2. Acordarea utilizatorului la resursele personalizate ale site-ului simple.dits.md.

4.1.3. Stabilirea de feedback cu Utilizatorul, inclusiv trimiterea de notificări, cereri privind utilizarea site-ului web simple.dits.md, furnizarea de servicii, procesarea cererilor și aplicațiilor de la Utilizator.

4.1.4. Determinarea locației utilizatorului pentru a asigura securitatea, pentru a preveni frauda.

4.1.5. Confirmarea exactității și exhaustivității datelor cu caracter personal furnizate de Utilizator.

4.1.6. Asigurarea utilizatorului cu asistență tehnică și client eficientă în caz de probleme legate de utilizarea site-ului simple.dits.md.

4.1.7. Furnizarea utilizatorului cu consimțământul său, actualizări de produse, oferte speciale, informații despre prețuri, buletine informative și alte informații în numele simple.dits.md sau în numele partenerilor simple.dits.md.

4.1.8. Implementarea activităților de publicitate cu acordul utilizatorului.

4.1.9. Oferirea de către utilizator a accesului la site-urile sau serviciile partenerilor simple.dits.md pentru a primi produse, actualizări și servicii.

 1. METODE ȘI TERMENI DE PRELUCRARE A INFORMAȚIILOR PERSONALE

5.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului se efectuează fără nicio limită de timp, în orice mod legal, inclusiv în sistemele de informații cu caracter personal folosind instrumente de automatizare sau fără a utiliza astfel de instrumente.

5.2. Utilizatorul este de acord că administrația site-ului are dreptul de a transfera date cu caracter personal către terți, în special, servicii de curierat, organizații poștale, operatori de telecomunicații, numai în scopul îndeplinirii comenzii utilizatorului plasată pe site-ul simple.dits.md.

5.3. Datele personale ale Utilizatorului pot fi transferate autorităților de stat autorizate ale Republicii Moldova numai pe baza și în modul stabilit de legislația Republicii Moldova.

5.4. În cazul pierderii sau divulgării datelor cu caracter personal, Administrația site-ului informează utilizatorul despre pierderea sau divulgarea datelor cu caracter personal.

5.5. Administrarea site-ului ia măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru a proteja informațiile personale ale Utilizatorului de acces neautorizat sau accidental, distrugere, modificare, blocare, copiere, distribuire, precum și de alte acțiuni ilegale ale terților.

5.6. Administrarea site-ului, împreună cu Utilizatorul, ia toate măsurile necesare pentru a preveni pierderile sau alte consecințe negative cauzate de pierderea sau divulgarea datelor personale ale Utilizatorului.

 1. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. Utilizatorul este obligat:

6.1.1. Furnizați informații despre datele personale necesare pentru utilizarea site-ului web simple.dits.md.

6.1.2. Actualizați, completați informațiile furnizate despre datele personale în cazul modificării acestor informații.

6.2. Administrația site-ului este obligată să:

6.2.1. Folosiți informațiile primite numai în scopurile specificate în clauza 4 a prezentei politici de confidențialitate.

6.2.2. Asigurați stocarea în secret a informațiilor confidențiale, nu dezvăluiți fără permisiunea prealabilă scrisă a utilizatorului și, de asemenea, nu vindeți, nu schimbați, nu publicați sau dezvăluiți în alte moduri posibile datele personale transferate ale utilizatorului, cu excepția cl . 5.2. și 5.3. din această politică de confidențialitate.

6.2.3. Luați măsuri de precauție pentru a proteja confidențialitatea datelor personale ale Utilizatorului în conformitate cu procedura utilizată de obicei pentru a proteja acest tip de informații în cifra de afaceri existentă.

6.2.4. Blocați datele cu caracter personal legate de Utilizatorul relevant din momentul în care utilizatorul sau reprezentantul său legal sau organismul autorizat pentru protecția drepturilor persoanelor vizate solicită sau solicită perioada de verificare, în cazul dezvăluirii datelor cu caracter personal inexacte sau a acțiunilor ilegale.

 1. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

7.1. Administrarea site-ului, care nu și-a îndeplinit obligațiile, este răspunzătoare pentru pierderile suferite de Utilizator în legătură cu utilizarea ilegală a datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația Republicii Moldova, cu excepția cazurilor prevăzute la cl. 5.2., 5.3. și 7.2. din această politică de confidențialitate.

7.2. În cazul pierderii sau dezvăluirii informațiilor confidențiale, administrația site-ului nu este responsabilă dacă aceste informații confidențiale:

7.2.1. A devenit domeniu public înainte de pierderea sau dezvăluirea acestuia.

7.2.2. A fost primit de la o terță parte înainte de a fi primit de către Administrația site-ului.

7.2.3. A fost dezvăluit cu acordul utilizatorului.

 1. SOLUȚIONARE A LITIGIILOR

8.1. Înainte de a merge în instanță cu o cerere pentru litigii care decurg din relația dintre Utilizatorul site-ului simple.dits.md și Administrația site-ului, este obligatorie depunerea unei cereri (o propunere scrisă pentru soluționarea voluntară a litigiului).

8.2 Destinatarul cererii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii cererii, notifică solicitantului cererea în scris cu privire la rezultatele examinării cererii.

8.3. Dacă nu se ajunge la un acord, litigiul va fi sesizat către o autoritate judiciară în conformitate cu legislația actuală a Republicii Moldova.

8.4. Legislația actuală a Republicii Moldova se aplică acestei politici de confidențialitate și relației dintre utilizator și administrația site-ului.

 1. TERMENI SUPLIMENTARI

9.1. Administrarea site-ului are dreptul de a aduce modificări acestei politici de confidențialitate fără consimțământul utilizatorului.

9.2. Noua politică de confidențialitate intră în vigoare din momentul în care este postată pe site-ul web simple.dits.md, cu excepția cazului în care noua ediție a politicii de confidențialitate prevede altfel.

9.3. Orice sugestii sau întrebări cu privire la această politică de confidențialitate trebuie raportate la adresa de e-mail website@simple.dits.md

9.4. Politica de confidențialitate actuală este postată pe pagina de la https://simple.dits.md/privacy-policy/.